Vinohrady

Jak už bylo zmíněno, naše vinohrady se nachází na jižních a jihozápadních svazích ve Bzenci v nadmořské výšce 170-220 metrů nad mořem. Půdy jsou velmi úrodné spraše, které na horizontu kopců přechází v těžké jíly. Vanou sem teplé a suché větry, které příznivě působí na dozrávání hroznů.

Vedení drátěnky ve vinici je střední, šířka řádků je kvůli mechanizaci a manipulaci 2,2 m. Rozteč vinných keřů je 0,9 m. Meziřadí už není mechanicky kypřeno, ale kvůli silné půdní erozi zatravněno. Pod hlavami vinných keřů jsou plevele ničeny herbicidními přípravky šetrnými k jiným organismům.

Hlavní pěstované odrůdy: V prvé řadě Ryzlink rýnský, Chardonnay, Rulandské šedé, Muškát moravský, Tramín, Müller-Thurgau, Veltlínské zelené a Irsai-Oliver. Z červených pak Rulandské modré, Portugal, Frankovka, Dornfelder a doplňkově Neronet a Blauburger.
Práce ve vinici začíná již v zimě, kdy se ostříhají keře vinné révy, následně se vyvazuje nejlepší výhon k drátěnce. V červnu a červenci se provádí tzv. zelené práce, kdy se redukuje počet neplodných výhonů a vyvazují se výhony k drátěnce tak, aby vinný keř byl vzdušný a hrozny dostatečně osluněné. Proto si každy vinař přeje hodně sluníčka v srpnu, aby pak měl krásně vyzrálé hrozny. V září a říjnu vrcholí vinobraní nebo-li sběr hroznů. Tím práce ve vinicích končí a přesouvá se do sklepa.